top of page

חממות וגידולים חקלאיים

בהתאם לתיקון החדש של התמ"א 10 ד 10 2 שיצאה בחודש אוגוסט 2021, חברת אי.די.איי אנרגיה פועלת מול חקלאים בעלי חממות החל מ 10 דונם ומעלה, לטובת השכרת שטח גג החממה והקמת מערכות סולאריות על גביה. בכדי להקים מערכת סולארית על שטח חממה יש להנפיק היתרי בניה למערכת הסולארית, הליך שנעשה ביחד עם אגרונום צמוד המייעץ היכן למקם את הקולטים הסולאריים בכדי שלא יפריעו לגידול. אנו עובדים בצמוד להנחיות משרד החקלאות המשתנות מעת לעת, מבצעים את ההליכים הנדרשים להנקפת היתרי הבניה (גם לחממות שאין להם היתר קיים) ומקימים את המערכת. המגדל נהנה מהכנסה חודשית קבועה ללא כל תלות בביצועי המערכת

bottom of page