top of page
Our_Team
Contractors

חברת אי.די.איי אנרגיה היא חברה יזמית מובילה בתחום האנרגיות המתחדשות

החברה מתמחה בייזום, מימון, הקמה ותפעול שוטף של מערכות אנרגיה מתחדשות וכיום היא מחזיקה בצבר מרשים של עשרות מגות בתעריפים שונים. החברה גם זכתה במספר מכרזים של רשות החשמל לאספקת
חשמל מאנרגיה מתחדשת למפעלים ובעלי צריכה גבוהה
החברה מתמחה ביצירת מודלים כלכליים חדשניים, בשילוב עם יכולות טכניות והנדסיות נרחבות, אשר

מאפשרות הוצאה לפועל של פרוייקטים מורכבים, אשר כוללים אלמנטים נוספים מלבד הקמת

המערכת הסולארית

   :אי.די.איי אנרגיה הינה חלק מקבוצת חברות הכוללת

E.D.I Real Estate  - חברת נדלן מניב

 SWIFT - EV רשת לפריסת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

 E.D.I Energy USA חברה המחזיקה נכסי אנרגיה מתחדשת בארה"ב

ושותפויות עם גופים פיננסים יציבים, התורמות לחוזקה הכלכלי של הקבוצה

Bank_Hapoalim
Leumi_bank
Mizrachi_Bank

חזון החברה - להוות מספק חשמל משמעותי בתחום האנרגיות המתחדשות, ולקדם את המעבר לשימוש בהם. למכור חשמל ירוק בהיקפים משמעותיים - הן לחברת החשמל והן למפעלים וגופים מוסדיים, בחוזים ארוכי טווח
לעבוד מול חקלאים, תעשיינים, מושבים וקיבוצים ולתרום להתפתחות המדינה בה אנו פועלים

שותפינו לדרך

Working With the Best

TivShtil
Azrikam
Tzrofa
KfarBialik
GanHadarom
Avigdor
Kargal
TalBaby
Sitriya
Bakshi
Kalderon
HadasaNeurim
King
NeuotGolan
EilatTravelers
bottom of page