top of page

פרוייקטים במגזר החקלאי

המגזר החקלאי מתחלק לעבודה מול בעלי משקים, אשר יש בשטח המשק שלהם סככות ללא שימוש ו/או בעלי משקים המגדלים חיות או מאחסנים מזון מתחת לסככה שלהם
חברת אי.די.איי אנרגיה מבצעת את ההליכים הרגולטוריים הנדרשים אל מול המועצה האזורית ומנהל מקרקעי ישראל, בתיאום עם בעל המשק, בכדי לייצר את האישורים הנדרשים לחיבור הפרוייקט הסולארי
לאחר מכן, אנו משתמשים בקבלני משנה מנוסים לטובת פינוי אסבסט והחלפת הגגות לאיסכורית ולבסוף מתקינים את המערכת הסולארית
ולאחר חיבור המערכת לרשת החשמל - הלקוח נהנה מ25 שנים של שכירות יציבה, שאינה תלויה בביצועי המערכת ובנוסף מגגות חדשים ומשק מוסדר אל מול המועצה ומנהל מקרקעי ישראל

bottom of page