top of page

מערכות צפות

חברת אי.די.איי אנרגיה יוזמת ומפתחת מערכות צפות על גבי מאגרי מים (בעלי מים שניוניים, שלישוניים, מי גשמים ושטפונות) ועל גבי בריכות דגים

הייתרון בהקמת מערכת סולארית על גבי המים מתבטא בכך שמלבד קבלת השכירות השנתית, הלקוח מקבל חסכון משמעותי באידוי המים של המאגר, חסכון זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים בשנה ואף נמצא משמעותי מאוד לשותפינו בתחום

ההליך להקמת המערכת הצפה כולל בתוכו היתר בניה, עסקה מול מנהל מקרקעי ישראל ושימוש ביועצים רבים לטובת אישרור בטיחות המערכת ועמידה בתקנים המחמירים ביותר 

בעלי המאגרים נהנים משכירות קבועה ללא כל השקעה, ולעיתים להסדרת המאגר מול הרשויות השונות

bottom of page