top of page

קירויים ומגרשי חניה

חברת אי.די.איי אנרגיה היא החברה הראשונה להנפיק היתר בניה ולהקים קירוי למגרש ספורט כפול במדינת ישראל. מאז, החברה שוקדת על מספר רב של קירויים בשלבים שונים, ועתידה להקים עשרות קירויים במושבים שונים ברחבי הארץ. קירוי מגרש ספורט מאפשר למושב לקבל אופציה לשחק בזמני החורף והקיץ הקיצוניים, ואף מאפשר לו להשכיר את המגרש לגורמי חוץ לטובת פעילויות ספורטיביות. כחלק מהעסקה חברת אי.די.איי אנרגיה תרמה מספר מגרשי פיצ'יבולי, סקייטפארקים ואף שיפצה את בית העם של מושבים שונים, כתרומה לקהילה המקומית. מלבד מגרשי הספורט החברה מקרה חניות - הן בקומות גג במרכזים מסחריים והן במושבים, קיבוצים, ומרכזים מסחריים בעלי חניה שאינה בבעלות העירייה או המועצה. כלל ההשקעה על חשבון החברה, החל מהיתרי הבניה הנדרשים דרך הייבוא והקמת הקירויים ועד להקמה וחיבור המערכת הסולארית

bottom of page